Çocuklarda Diş Estetiğinin Önemi

Estetik ve estetik beklentiler denilince akla yetişkinler gelmekte ancak günümüzde çocuklar da özellikle diş bakımı ve diş estetiği konusunda oldukça bilinçlidir. Özellikle okul çağında olan birçok çocuk dişlerindeki problemi ailelerinden önce fark etmekte ve bu problemlerden rahatsız olduklarını dile getirmektedirler.

Günümüzde estetik tedaviler hayatımızın bir parçası olmuştur ve yüz estetiği, vücut estetiği ve diş estetiği son yıllarda oldukça popülarite kazanmıştır. İnsanlar her yaşta daha genç, daha güzel ve daha çekici görünmenin yollarını aramaktadır. Eskiden estetik bir operasyon geçiren bir birey bu operasyonu en yakınlarından bile gizlemekte ya da paylaşmaya çekinmekteyken, günümüzde insanlar bu konuda çok daha cesurlar, sosyal medya dahil her ortamda yaptırdıkları her estetik müdahaleyi rahatlıkla paylaşmaktadırlar. Hatta genel sağlığı etkileyen bir hastalık ya da bir operasyon hasta tarafından ertelenebiliyor ancak estetik müdahaleler ihmal edilmiyor. Her geçen gün artmakta olan daha güzel görünme çabası beraberinde yeni arayışları da getirmektedir. 

Gülüş estetiği, diş estetiği, estetik diş tedavisi gibi kavramlar son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Estetik ve çekici bir gülümseme kişiyi tamamlayan, özgüvenini arttıran ve sosyal çevresi tarafından kabul görmesini sağlayan önemli bir özelliktir. Özellikle ön dişlerinde çapraşıklık ya da renklenme olan bireyler gülümsemekte zorlanabilirler ya da gülerken elleriyle ağızlarını kapatarak dişlerini saklamaya çalışabilirler. Tam tersi çapraşıklığı olmayan dişleri düzgün sıralanmış, gülüş estetiği olan, ten rengi ile uyumlu bembeyaz dişleri olan bireyler kendilerini daha özgüvenli hissetmekte, daha rahat gülümseyebilmekte ve sosyal çevresi ile daha rahat iletişim kurmaktadır.

Peki çocuklar için bu durum ne kadar önemlidir?

Estetik ve estetik beklentiler denilince akla yetişkinler gelmekte ancak günümüzde çocuklar da özellikle diş bakımı ve diş estetiği konusunda oldukça bilinçlidir. Özellikle okul çağında olan birçok çocuk dişlerindeki problemi ailelerinden önce fark etmekte ve bu problemlerden rahatsız olduklarını dile getirmektedirler. 

Özellikle arkadaş ortamı çocuklar üzerinde çok etkili olmaktadır. Arkadaşı diş tedavisi gören, ya da ortodontik tedavi gören çocuklar arkadaşının dişlerinin düzeldiğini görünce, kendisi de dişlerindeki bozukluktan rahatsız olarak ortodontik tedavi görmeyi isteyebiliyor. Bir arkadaşının diş hekimi muayenesi veya diş tedavisi ile ilgili olumlu bir anısından bahsetmesi veya bir arkadaşının hiçbir şikayeti olmasa bile düzenli diş hekimi muayenelerine gitmesi çocukta da bir farkındalık yaratacak hatta ailesini bu konuda yönlendirmesine de sebep olacaktır.
Çocuklarda estetik kaygılar ve beklentiler özellikle ergenlik döneminde ya da ergenlik öncesi dönemde daha belirgindir. Çocuk bu dönemde dişindeki ufacık lekeyi ya da dişler arası minik bir aralığı problem haline getirebilir. Çünkü çocuklarda ergenlik süreci hassas bir dönemdir ve aileler bu konuda bilinçli olmalı ve çocuklarına gereken hassasiyeti göstermelilerdir. Eğer çocuk dişindeki bir çapraşıklıktan ya da bir aralıktan şikayetçi ise aile bunu önemsiz görmemeli ve çocuğu bir ortodonti uzmanına götürmelidir. 

Bazen sadece estetik amaçlı olarak düşünülen ortodontik problemlerin altında yatan çiğneme fonksiyonunu ve beraberinde çene eklemi fonksiyonunu etkileyebilen problemler olabilir. Ya da çapraşıklık sebebiyle dişlerin ve diş aralarının rahat temizlenememesi sonucu veya dişler arası boşluklar sebebiyle dişler arasında çok fazla yiyecek artığı birikmesi sonucunda dişeti hastalıkları ya da diş çürüğü gibi problemler görülebilir. Bu nedenle ağız ve diş problemleri ihmal edilmemeli ve hiçbir şikayetleri olmasa bile çocuklar 6 ayda bir diş hekimi ve ortodonti uzmanına kontrol muayeneleri için götürülmelidir.
Estetik açıdan çocukları en çok rahatsız eden bozukluklar genellikle ön dişleri ilgilendiren ortodontik bozukluklar ve ön dişlerde oluşan renklenmelerdir. 

Okul çağındaki çocuklarda sık rastlanan üst ön dişlerin normalden daha önde konumlandığı ortodontik bozukluklar çocuklarda estetik olarak kaygı yaratmakta hatta bazen arkadaşlarının dişleri ile ilgili alaycı söylemlerine maruz kalmaktadırlar. Bu şekilde üst ön dişlerin fırlak olduğu ortodontik bozuklukların temelinde genellikle parafonksiyonel alışkanlık olarak ta adlandırılan parmak emme, dudak emme , uzun süre biberon veya emzik kullanımı gibi alışkanlıklar yatmaktadır. Çoğunlukla bu problemin beraberinde çenelerde darlık ta görülmektedir. Çene darlığı çocukluk dönemindeki parafonksiyonel alışkanlıklar sonucu olabileceği gibi genetik kökenli ya da burun solunumunun tam olarak yapılamaması sonucu da görülebilir. Çene darlığı ve üst ön dişlerin normalden önde konumlandığı ortodontik bozukluklar erken ortodontik tedavi uygulanması gereken bozukluklardır, ihmal edildiğinde ilerleyen yaşlarda daha komplike tedavilere ihtiyaç duyulabilir.

Yine çeneler arası uyumsuzluklar çocuklarda estetik kaygı oluşturabilir. Örneğin üst çenesi önde olan ya da alt çenesi önde olan bir çocuk hem doğru ve etkili bir çiğneme fonksiyonu yapamayacak hem de dış görünüş itibariyle kendisini diğer arkadaşlarından farklı hissederek belki de rahat iletişim kuramayacak ya da arkadaşlarının çene görünüşü ile ilgili alaycı söylemlerine ya da taklitlerine maruz kalacaktır. Çeneler arası kapanış problemleri yine erken ortodontik tedavi uygulanması gereken, ve erken müdahale ile kolaylıkla düzelebilen ya da ilerlemesi önlenebilen ortodontik problemlerdir.

Erken ortodontik tedavi dönemini kaçırmamak için, çocuğumuzun daha özgüvenli olması, rahatça gülebilmesi ve arkadaşlarıyla iletişiminin güçlü olması için 7 yaşından itibaren ortodontik muayeneler ve gerekli ortodontik tedaviler ihmal edilmemelidir.

 

YouTube İnstagram Whatsapp İle Randevu Al
DMCA.com Protection Status
Doktor Web Sitesi