Tel Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Kalıcı dişler ağızda tamamen sürdükten sonra tel tedavisine başlanabilir. Bu dönem ortalama 11-12 yaş dönemine tekabül etmektedir. Ancak bireysel farklılıklara bağlı olarak kalıcı dişlerin sürmesi daha erken ya da daha geç olabilmektedir.

Kalıcı dişler ağızda tamamen sürdükten sonra tel tedavisine başlanabilir. Bu dönem ortalama 11-12 yaş dönemine tekabül etmektedir. Ancak bireysel farklılıklara bağlı olarak kalıcı dişlerin sürmesi daha erken ya da daha geç olabilmektedir. Dolayısıyla her hasta bireysel olarak değerlendirilmeli ve klinik muayene ve alınan röntgenlerle yapılacak değerlendirme sonrası tel tedavisine başlanabilir.

Tel tedavisinin toplam ne kadar süreceği kişinin ortodontik problemine göre ve tedavi sürecine uyumuna göre değişmektedir.

Örneğin ağızda hafif bir çapraşıklık problemi mevcutsa, çeneler arası bir uyumsuzluk yoksa 8 ay-10 ay arası bir sürede tedavi sonlanabilir. Orta şiddette bir çapraşıklık mevcutsa ve çeneler arası bir uyumsuzluk yoksa tedavi süresi ortalama 12-15 ay kadar sürebilir. Şiddetli bir çapraşıklık varsa muhtemelen buna eşlik eden çeneler arası uyumsuzluk ta olacaktır ve bu problemi çözmek için çekimli bir ortodontik tedavi yapılabilir bu durumda tedavi süresi 18 ay-24 ay kadar sürebilir. Belirtilen süreler ortalama rakamlardır bu süreleri etkileyen başka faktörler de vardır.

Eğer hastamız büyüme gelişim döneminde olan bir çocuk hasta ise bazı ortodontik diş hareketlerimiz daha kolay gerçekleşecektir bu da tedavi süremizi kısaltacaktır. Ancak yetişkin hastalarımızda çocuk hastalara göre azalan hücresel aktivite nedeniyle bazı diş hareketleri daha yavaş gerçekleşebilir bu da toplam tedavi süremizi uzatacaktır. Çağımızda her yaşta ortodontik tedavi uygulanabilmektedir ancak yaş ilerledikçe yapmak istediğimiz diş hareketleri daha geç gerçekleşmektedir, dolayısıyla mevcut bir ortodontik problem varsa en kısa zamanda bir ortodonti uzmanına başvurulmalıdır ve ortodontik tedaviler ertelenmemelidir. 

Şiddetli çene darlığı olan hastalarımızda bu problemi sadece tel tedavisi çözmek mümkün değildir. Bu hastalarda tel tedavisi öncesinde bir çene genişletme tedavisi uygulanmaktadır. Çene genişletme tedavisi vidalı çene genişletme aygıtlarıyla dişlerden destek alınarak ya da damaktan destek alınarak uygulanabilir. Şiddetli çene darlığı olan yetişkin hastalarda ise cerrahi olarak yapılan bir müdahale ile çene genişletme tedavisi uygulanmaktadır. Çene genişletme tedavisi tamamlandıktan sonra tel tedavisi süreci başlamaktadır. Dolayısıyla şiddetli çene darlığı olan hastalarda iki aşamalı bir ortodontik tedavi uygulandığından, toplam tedavi süresi diğer hastalara göre daha uzun olmaktadır.

Açık kapanış, alt çene geriliği ya da üst çene geriliği gibi iskeletsel ya da fonksiyonel problemi olan hastalarda tıpkı çene darlığı olan hastalarda olduğu gibi problemin şiddetine de bağlı olarak tel tedavisi tek başına yeterli olmamakta ek mekanikler uygulamak gerekmektedir. Bu da tedavi süresini uzatmaktadır.

Tel tedavisi süresince uyulması gereken yiyecek içecek kuralları vardır. Bu kurallara uyulmadığı zaman braketlerde kopma telde kırılma meydana gelebilir. Braketin kopması ya da telin kırılması tedavi mekaniğini bozacağından dolayı tedavi süresinin de uzamasına sebep olacaktır. Yine tedavi süresince dişlerin doğru ve etkin bir şekilde fırçalanması çok önemlidir. Tedavi süresince ağız hijyeninin yetersiz olması dişeti hastalıklarına veya diş çürüğüne sebep olabilir. Tel tedavisi sırasında ortaya çıkan diş çürüğü veya dişeti hastalıkları diş hareketlerimizi geciktirebilir.

Tedavi süresini etkileyen bir diğer faktör de düzenli kontrollerdir. Tel tedavisi kontrolleri ortalama 4-6 haftada bir yapılmaktadır. Her kontrol seansında teller aktive edilmekte ya da ek mekanikler uygulanmaktadır. Kontrollerin aksatılması tellerin aktivasyonunu dolayısıyla diş hareketlerini geciktireceğinden toplam tedavi süresinin de uzamasına sebep olacaktır.

Ayrıca erken çocukluk döneminde erken ortodontik tedavi uygulanan bireylerde mevcut ortodontik problemin şiddeti azaldığı için bu bireylerde ilerleyen dönemdeki kapsamlı ortodontik tedaviler daha kısa sürmektedir. Dolayısıyla erken ortodontik tedavi dönemini kaçırmamak için 7 yaşından itibaren ortodontik muayeneler ihmal edilmemelidir.

YouTube İnstagram Whatsapp İle Randevu Al
DMCA.com Protection Status
Doktor Web Sitesi