Üst Çene Geriliği Tedavisi

Üst çene geriliği erken ortodontik tedavi uygulanması gereken problemlerden bir tanesidir. Ortalama 7-8 yaşından itibaren üst çene geriliği tedavisine başlanabilir. Eğer problem genetik kökenli değilse uygulanacak ortopedik ve ortodontik tedavi ile üst çene olması gereken pozisyonuna getirilebilir.

Üst çene geriliği, toplumda sık karşılaşılan ortodontik problemlerden bir tanesidir. Üst çene geriliği, genetik kökenli olabileceği gibi fonksiyonel de olabilir. Bazen de üst çene geriliği olarak algılanan problem aslında alt çenenin ileride olmasından kaynaklanabilir. Bu nedenle detaylı bir ortodontik muayene yapılmalıdır.

Üst çene geriliği erken ortodontik tedavi uygulanması gereken problemlerden bir tanesidir. Ortalama 7-8 yaşından itibaren üst çene geriliği tedavisine başlanabilir. Eğer problem genetik kökenli değilse uygulanacak ortopedik ve ortodontik tedavi ile üst çene olması gereken pozisyonuna getirilebilir. Eğer problem genetik kökenli ise yani hastamızın anne veya babasında ya da aile üyelerinden herhangi birisinde aynı problem mevcutsa, ortodontik tedavi tek başına yeterli olmayabilir büyüme ve gelişim tamamlandıktan sonra üst çene cerrahi bir müdahale ile olması gereken pozisyona alınabilir.

 7-8 yaşından itibaren yani 6 yaş dişleri dediğimiz 1.büyük azı dişleri ve daimi üst kesici dişler ağızda sürdükten sonra üst çene geriliği tedavisine başlanabilir. Üst çene geriliği tedavisinde farklı birçok tedavi protokolü tek başına veya bir arada uygulanabilir. Bu amaçla ağız içine uygulanan apareyler kullanılabildiği gibi sıklıkla yüz maskesi olarak ta adlandırılan ağız dışı apareyler kullanılmaktadır. Yüz maskesi aygıtı uygun yaş aralığında ve önerilen saat aralığında kullanıldığında üst çenenin ileri alınmasında oldukça etkilidir. Genellikle 7-8 yaş aralığında kullanımına başlanır ve günde ortalama 12-14 saat kullanımı önerilir. Alından ve alt çene ucundan destek alan bu aygıt dışardan göründüğü için çocuklarda rahatsızlık hissi uyandırabilir bu nedenle okul saatleri dışında kullanılması önerilir. 11-12 yaşından itibaren yüz maskesi ya da ağız içi apareylerle üst çene geriliği tedavisi etkinliği azalacaktır bu nedenle problemin erken teşhis edilmesi ve doğru zamanda tedavi uygulanması oldukça önemlidir. Üst çene geriliği tedavisinin ardından dişsel bozuklukların düzeltilmesi ve alt-üst dişler arasındaki kapanışın düzeltilmesi amacıyla diş teli tedavisi ya da şeffaf plak tedavisi uygulanabilir.

Büyüme ve gelişimin tamamlandığı yetişkin hastalarımızda ise üst çene geriliği tedavisinde, problemin şiddetinin hafif olduğu hastalarımızda, sadece ortodontik tedavi ile üst dişler öne alınarak ve alt dişler geri alınarak kamuflaj tedavisi uygulanabilir ve alt-üst dişler doğru bir kapanışa getirilebilir. Ancak üst çene geriliğinin daha şiddetli olduğu hastalarımızda ortodontik tedavi yöntemleri yetersiz kalmakta ve üst çenenin ileri alınmasında cerrahi yöntemler gerekebilmektedir.

Bazen üst çene geriliği olarak algılanan problem aslında alt çenenin ileride olmasından ya da alt çenenin kütlesel olarak büyük olmasından kaynaklanabilir. Bu durumda üst çeneyi ileri alacak bir tedavi uygulamak yanlış olacaktır çünkü asıl problem alt çeneden kaynaklanmaktadır. Problemin üst çene geriliğinden mi, alt çene ileriliğinden mi kaynaklandığı klinik muayenenin yanı sıra ancak detaylı bir röntgen analizi sonucunda belirlenebilir ve buna göre bir tedavi protokolü oluşturulur.

Her yaşta ortodontik tedavinin mümkün olduğu günümüzde, elbette erken yaşta yapılan müdahaleler hem diş hareketlerinin ve bazı çene hareketlerinin daha kolay elde edilebilmesi hem de tedavi sürelerinin daha kısa olması sebebiyle çok daha avantajlıdır. Erken ortodontik tedavinin avantajlarından faydalanabilmek için 7 yaşından itibaren ortodontik muayeneler ihmal edilmemelidir.

YouTube İnstagram Whatsapp İle Randevu Al
DMCA.com Protection Status
Doktor Web Sitesi