Ankara Ortodonti Uzmanı

Ülkemizde Diş Hekimliği Fakültelerinde verilen 5 yıllık eğitim sonrasında Diş Hekimi ünvanı alınabilmektedir. Diş Hekimi ünvanı aslında tıp alanındaki pratisyen hekim ünvanına karşılık gelmektedir.

Ülkemizde Diş Hekimliği Fakültelerinde verilen 5 yıllık eğitim sonrasında Diş Hekimi ünvanı alınabilmektedir. Diş Hekimi ünvanı aslında tıp alanındaki pratisyen hekim ünvanına karşılık gelmektedir. 5 yıllık eğitimi tamamlayıp Diş Hekimi ünvanını alan hekimler hasta ağzında enjeksiyon, diş çekimi ve tüm diş tedavilerini yapmaya yetkin kişilerdir. Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi için ülkemizde 2012 yılından itibaren Diş Hekimliğinde Uzmanlı Sınavı yapılmaktadır ve bu sınavda alınan başarı puanı ve sıralamasına göre diş hekimleri seçtikleri branşta ve fakültede uzmanlı yapabilmektedir. Ülkemizde Ortodonti bölümü ve Çene Cerrahisi bölümü 4 yıllık uzmanlık eğitimi gerektirmektedir, diğer branşlar ise 3 yıllık bir uzmanlık eğitimi gerektirmektedir. 

Diş Hekimliği fakültesinden 5 yıllık bir eğitim sonrasında mezun olan Diş Hekimleri Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavında yeterli başarı puanını aldıklarında Fakültelerin Ortodonti Ana Bilim Dalında 4 yıl boyunca uzmanlık eğitimi alabilmektedirler. Bu 4 yıllık uzmanlık eğitimi sonucunda Diş Hekimliği Fakültelerinin kendi bünyesinde yapılan bilim sınavı sonucunda başarılı olan ve eğitim sürecinde verilen tez çalışmasını başarı ile tamamlayan hekimler ortodonti uzmanı ünvanını almaktadır. Ortodonti uzmanı olan hekimler ülkemizde Ortodontist olarak ta anılmaktadır. Ortodonti uzmanlığı tüm dünyada kabul gören bir uzmanlık alanıdır. Ortodonti uzmanlığı branşı ülkemizde de son yıllarda oldukça tercih edilir olmuştur. Özellikle ortodonti biliminin yaygınlaşması, içeriğinin bilinmesi hastalar arasında da bu alan için bir talep oluşturmaktadır. Bu talebin bir karşılığı olarak ta ortodonti uzmanlarının sayısı da ülkemizde hemen her ilde giderek artmaktadır. Bugün en çok başvurduğumuz haber kaynağı olan internet ortamına Ankara Ortodonti Uzmanı yazdığımızda karşımıza onlarca belki yüzlerce sekme çıkmaktadır. 

Önceleri Diş Hekimliği uzmanlık branşları günümüzdeki kadar yaygın değildi ve insanlar her türlü diş tedavisi için Diş Hekimlerine başvurmaktaydı. Ancak günümüzde tıp alanında olduğu gibi diş hekimliği alanında da uzmanlık branşları yaygınlaşmış ve hastalar tarafından tercih edilir hale gelmiştir. Artık çocuklarımızın diş tedavileri için pedodonti uzmanı olarak anılan çocuk diş hekimleri tercih edilmekte, ya da gömülü diş çekimi veya implant tedavisi için çene cerrahisi uzmanı tercih edilmektedir veya kanal tedavisi ihtiyacı olan bir dişimiz olduğunda endodonti uzmanı yani kanal tedavisi uzmanı arayışında bulunuyoruz.

Ortodonti bölümü de Diş Hekimliğinin 8 farklı uzmanlı branşından birisidir. Diğer branşlardan en önemli farkı,5 yıllık Diş Hekimliği eğitimi sürecinde ortodonti eğitimi çok yüzeysel verilmektedir yani diş Hekimliği fakültesinden mezun olan diş hekimleri protez, kanal tedavisi, diş dolgusu, diş çekimi, çocuk diş tedavileri gibi diğer branşların eğitimini ayrıntılı olarak almakta ancak kapsamlı ortodontik tedavi uygulama eğitimini almamaktadır.  Ortodontik tedavilerin eğitimi sadece 4 yıllık uzmanlık eğitimi sürecinde verilmektedir. 4 yıllık ortodonti uzmanlı eğitimini başarı ile tamamlayabilen ortodonti uzmanları, ortodontik tedavilerin uygulanması konusunda yetkin kişilerdir. Bazen pratisyen diş hekimleri 2-3 günlük ortodontik tedavi kursları ile ortodontik tedaviler yapmaya çalışmaktadırlar, ancak 4 yıl boyunca alınan ayrıntılı bir ortodonti eğitiminin 2-3 günde verilmesi ve bu eğitimle başarılı bir hasta tedavisi yapılması mümkün değildir. Ancak bu eğitim sürecini bilmeyen bazı hastalarımız bu yanılgıya düşmekte ve pratisyen diş hekimlerine ortodontik tedavi için başvurabilmektedir ve maalesef tedavi sürecinde sıkıntılar yaşayabilmekte ve tedavi sonunda beklenen tedavi sonucuna ulaşamamaktadırlar. 

Ortodontik tedavi ile biz ortodontistler dişleri içinde bulundukları çene kemiği üzerinde uygun miktarda ve uygun yönde kuvvetler uygulayarak(yani çevre dokulara ve diş köklerine zarar vermeyecek miktarda ve yönde kuvvetler) hareket ettiriyoruz. Bu noktada hedefimiz sadece dişleri düzeltmek ve doğru konuma getirmek gibi basit gözükse de bu hareket aslında çok daha karmaşık bir matematiğe sahiptir. Dişleri hareket ettirmek için uygulanan kuvvetin miktarı, kuvvetin yönü, ne zaman hangi miktarda kuvvetin uygulanacağı, ya da hangi dişlere ne zaman kuvvet uygulanabilir gibi birçok değişken bir arada değerlendirilir ve buna göre bir tedavi planlaması yapılır. Bu süreçte yapılacak bir hata tedavinin tüm matematiğini bozabilir ve beklenmedik sonuçlarla karşılaşılabilir. Hatta yanlış yönetilen ortodontik tedavi sürecinde diş köklerinde aşınmalar, dişetlerinde çekilmeler ya da dişleri çevreleyen kemik dokusunda kayıplar yaşanabilmektedir ve maalesef bazen bu kayıpların geri dönüşü olmayabilir ve destek dokularını kaybeden dişlerde de kayıplar meydana gelebilir. Bu nedenle ortodontik tedavi ihtiyacı doğduğunda mutlaka bir ortodonti uzmanına başvurulması gerekmektedir. 

Peki ortodonti uzmanı neler yapabilir? Ya da ortodontik tedavi ile biz ne gibi problemleri düzeltebiliriz?

Ortodontik bozuklular ya da tel tedavisi denilince ilk akla gelen görüntü dişlerdeki çapraşıklık görüntüsüdür. Üst üste gelmiş dişler, ya da yer darlığı sebebiyle farklı pozisyonlarda bulunan dişler estetik olarak en çok gözümüze çarpan ortodontik bozukluklardır. Çapraşıklığın yanısıra dişler arası boşluklar, gömülü dişlerin varlığı, çeneler arası kapanış bozuklukları, iskeletsel çene bozuklukları, çene darlığı, çocukluk dönemi alışkanlıklarına bağlı kapanış bozuklukları gibi birçok problem ortodontik tedavi ile tedavi edilebilmektedir. Ortodontik tedavilere 7 yaşından itibaren yani kalıcı dişlerin sürmeye başlamasıyla beraber başlanabilmektedir. Bu yaş döneminde yapılan ortodontik tedaviler daha çok kalıcı dişlerin doğru pozisyonda sürmesini sağlamak için veya mevcut bir parafonksiyonel alışkanlığın(parmak emme, dudak ısırma..) durdurulması ve ortodontik probleme sebep olmasını önlemek amacı ile yapılan yapılan kısa süreli ortodontik tedavilerdir. Kalıcı dişlerin sürmeye başladığı 11-12 yaşından itibaren ise kapsamlı ortodontik tedaviler uygulanmaya başlanmaktadır.

Günümüzde hemen her yaşta ortodontik tedaviler ortodonti uzmanları tarafından başarı ile yapılmaktadır. Özellikle iskeletsel herhangi bir bozukluğun olmadığı sadece dişsel bozuklukların bulunduğu durumlarda, her yaşta ortodontik tedavi ile dişsel bozukluğun tedavisi mümkündür. Ancak çeneleri ilgilendiren darlık ya da ön arka yönde yetersizlik gibi problemler söz konusu ise o zaman büyüme gelişim döneminde müdahale etmek önemlidir. Her yaş döneminde uygulanan tedavi prosedürleri farklılık gösterebilmektedir bu nedenle 7 yaşından itibaren düzenli ortodontik muayeneler önemlidir. 

Özellikle son yıllarda estetik beklentilerin artması ve estetik uygulamaların yaygınlaşmasıyla ortodonti bölümüne olan ilgi de artmıştır. Bizim ortodontik tedavi uygulamalarımızdaki temel hedefimiz kişiye sağlıklı ve etkili bir çiğneme fonksiyonu kazandırmak olsa da hastalarımızın ortodontik tedaviyi istemelerinin en önemli sebebi daha estetik bir gülüşe sahip olmaktır. Ortodontik tedavi ile günümüzde hem sağlıklı bir çene eklemi fonksiyonunun eşlik ettiği sağlıklı ve etkili bir çiğneme fonksiyonuna sahip olabiliriz hem de düzgün sıralanmış sağlıklı dişlerin eşlik ettiği estetik bir gülüşe sahip olabiliriz. 

Ortodontik tedavi denilince akla ilk gelen yöntem tel tedavisi yöntemidir. Tel tedavisi uzun yıllardır ortodonti uzmanları tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Ancak günümüzde estetik beklentilerin de artmasıyla tellerin ağızda görünmesini istemeyen, daha estetik ve daha konforlu ortodontik tedaviler arayan hastalar için telsiz tedavi olarak ta adlandırılan şeffaf plak tedavileri kullanılmaya başlanmıştır. Şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedaviler de tel tedavisi ile uygulanan ortodontik tedaviler kadar başarılı sonuçlar vermektedir ve birçok hasta tarafından tercih edilmektedir.

Sonuç olarak Ortodonti bilimi uzmanlık gerektiren bir bölümdür ve ortodontik tedaviler sadece ortodonti uzmanları tarafından başarılı bir şekilde uygulanabilir. Günümüzde ülkemizdeki her ilde ve birçok ilçede ortodonti uzmanı hekimler görev yapmaktadır

 

YouTube İnstagram Whatsapp İle Randevu Al
DMCA.com Protection Status
Doktor Web Sitesi